Rabatt bomstasjoner oslo


rabatt bomstasjoner oslo

bombrikke for tunge kjrety. Ikke brekraftig, det er hye priser, og det er desto hyere for bensin- og dieselbiler, påpeker Christina Bu i Elbilforeningen. Ingen kjrety skal stoppe ved bomstasjonen for å betale. For elbiler blir taksten. Dieselbiler og kjrety over 3500 kg betaler mer, mens el- og hydrogenbiler, motorsykler og mopeder passerer gratis. Bilens skilt blir fotografert ved passering, og bilens eier vil motta en giro i posten.

Priser Storeblt (pr 2016 Campingbil bobil opptil 6 meter, maks 3500 kg, 228,00 DKK. 8 rabatt på passeringer på resundsbron og 5 rabatt på passeringer på Storeblt. Biler i takstgruppe 1 har månedstak på 40 passeringer per bomstasjon. Elbiler er fritatt for betaling av bompenger, med unntak av Svinesundsforbindelsen. Ved fornyelse av kortet, er det viktig at ny kopi sendes til bompengelselskapet.

Uniformerte utrykningskjrety, samt sivile utrykningskjrety i tjenesteoppdrag. Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Når en el-bil er registrert på en Autopass-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og fritaket settes automatisk i systemet. Autopass er det norske systemet for innkreving av bompenger. Mer informasjon om EasyGo brikkene og hvilke bompengeanlegg og ferger du kan bruke autopass brikker som betaling. Fakturaer sendes etter dette til kjretyets eier. Betalingsanlegget ligger ved Halsskov på Sjlland. I tillegg vil du få tilgang til dine fakturaer, registrere for mottak av faktura per e-post og utfre betalinger. Forbindelsen består av en tunnel på fire kilometer, ei y på fire kilometer og en bro på åtte kilometer. De automatiske bomstasjonene er utstyrt med kamera som leser av registreringsnummeret på kjrety uten Autopass-brikke. Priser og rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene er avhengig av hvilken lager skateboards kuponger takstgruppe kjretyet tilhrer.

Rabatter og fritak Autopass-avtale Trndelag Bomveiselskaprabatt bomstasjoner oslo


Sitemap