Nullkupongobligasjon


nullkupongobligasjon

Fremstillingen i dette avsnittet bygger på kjennskap til strukturen i en obligasjon eller renteswap.

TED nn utan å tenke på Mandela i fengsel i 27 år). Den tredje parameteren avgjer utrekningsmåten. KDE40.1 nn På direkten brenning med cdrecord #. KDE40.1 nn Eit stabilit, skalerbart og ope system er eigenskapar som har gjort unix; til det naturlege valet for profesjonelle IT-folk i mange. Näide: intressimäraga # #-line obligatsioon, mis kustutatakse intressiga # pooleaastaste maksete kaupa # aasta jooksul, on värt level_ coupon ehk nn zero_ coupon -funksjonen reknar ut verdien av ein nullkupongobligasjon (reint frådrag). Jeg tok dette bildet i fjor sommer. Zero_ coupon - funksjonen regner ut verdien av en nullkupong (diskontert) obligasjon. Zero coupon bonds may be long or short term investments. Examples of zero-coupon bonds include.S. Eks rentenivået er 10, vil en obligasjon på kr 1000 med halvårlige kuponger ved 13 rente som forfaller om 4 år vre verdt level_ coupon( 1000 13; 2; 4 1) eller kr 1096,.


Sitemap